SKU:
90272
Price: 
3,88 €
Mesura: 
100g

Cal Valls, Lleida
Informació sobre el producte: www.calvalls.com/cat/